cHARITATÍVNE OCENENIA

Rok 2020 - ocenenie za charitatívnu činnosť a dlhoročnú spoluprácu s MČ

 

September 2019 - ocenenie: Malý anjel za charitatívnu činnosť a podporu pri organizovaní benefičných akcií od OZ Charita tour Košice
 

Máj 2017 - ocenenie: Cena primátora mesta Košice za dlhoročnú charitatívnu činnosť a podporu projektov pre znevýhodnené deti v rámci Košíc a východného Slovenska

Prázdny

cHARITATÍVNE Akcie

Dlhoročná spolupráca s organizáciami a obč.združeniami :

-projekt nadácie TA 3 Káčer na bicykli (živé koncerty, tematické pesničky ku Káčerovi, sponzoring a spev v živom prenose TA3)
-organizácia Úsmev ako dar, spolupráca od roku cca 2004 (pravidelné koncerty)

-Spojená škola Opatovská Košice pre telesne postihnuté deti a mládež –  spolupráca od roku cca 2000 (koncerty, plesy, športové akcie)

-Ústav pre slabozrakých a nevidiacich, Levoča (koncerty)

-OZ „Paľikerav- ďakujem“ so sídlom Galaktická ul., Košice- pre rómske menšiny- (akcie, plesy a karnevaly pre rómske menšiny)

-občianske združenie ZOM Prešov (základná organizácia mládeže zväzu telesne postihnutých, Karpatská 18, Prešov) – cca 15- ročná spolupráca (koncerty, plesy, športové akcie)

-organizácia Usmej sa na mňa, Košice (plesy, koncerty)

-Občianske združenie CHARITA TOUR Košice, predseda Dušan Gaži (sponzoring, organizovanie mater. zbierky, finan. pomoc, moderovanie akcií, spev)

-detské sociálne krízové stredisko DORKA Hemerkova 23, KE –benefičné akcie a koncerty- spojené napr. s krstom môjho cd „Pár skvelých nôt“  a s finančnou zbierkou odovzdanou pre DORKU

-účinkovanie pre detské domovy, najmä Kamenica pri Herľanoch a v okolí Košíc- Hurbanova ulica a podobne.... (detské MDD programy plus organizovanie materiálnej zbierky)

-koncerty s obč.združením NIJORO, Slanec- pre sociálne slabšie rodiny a na ich podporu

-CVČ Domino Popradská ulica (zakladateľka detskej divadelnej skupiny DOMINČATÁ, organizovanie charitatívnych divadelných vystúpení, koncertov a karnevalov)

-spoluúčasť na projekte  VÚC Mosty bez bariér Pribeník (projekt pre imobilných mladých ľudí)

-spoluúčasť na projekte Ruku na srdce pre Košickú záchranku (charitatívny projekt spojený s odovzdávaním defibrilátorov)

-akcie a sponzoring pre obč.združenie „S nami druhým“, Košice, Mlynská ulica

-akcie pre domovy sociálnych služieb

-sponzorská činnosť a charitatívne akcie pre rôzne materské školy

:) Tie najmilšie spomienky mám uchované na koncert v Levoči pre nevidiacich, kde som spievala na Benefičnom koncerte pri príležitosti 24. nedožitých narodenín Mária Kleina. Koncert bol organizovaný  Ústavom pre nevidiacich v Levoči pre ľudí, ktorí ma síce nevideli ale zato počuli spievať. :) Ich úprimný potlesk venovaný mne mal pre mňa tú najvyššiu hodnotu a ocenenie, aké som kedy dostala. :)

info@usmievanka.sk
+421915206406
+421907144255

UsmievAnka spieva deťom

Pesničkovo animačný zábavný program pre deti, plný piesní, tanca, hier a zábavy.

Pozrite si našu fun page